Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Årsmöte 2022

Välkommen till årsmöte!

Ta din chans att påverka vårt arbete 2022 genom att delta på vårt årsmöte. Kom ihåg att betala årets medlemsavgift innan mötet för att ha möjlighet att rösta.

Tid: 13 februari 2022 kl. 16.00
Plats: Online via videotjänsten Zoom. Länk skickas ut till anmälda dagen innan mötet.
Anmälan: Anmälan till årsmöte (senast 10 februari)

Sista anmälningsdag är 10 februari.

Varmt välkommen och tack för ditt stöd!

Dagordning årsmöte Djurens Rätt Malmö-Lund

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse
 6. Revisorns berättelse
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nya verksamhetsåret
 9. Val av ordförande, tillika ledamot i styrelsen
 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av en (1) revisor jämte en (1) suppleant
 12. Val av ombud jämte ersättare för riksstämman, för en period av ett år
 13. Val av minst en (1) ordinarie valberedare jämte minst en (1) suppleant
 14. Motioner och övriga skrivelser från medlemmar
 15. Vid mötet väckta frågor

Dokument