Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Kommunen sa nej till förslag om djurkonsekvensanalys

Den 7 september röstade kommunfullmäktige i Lund om det Medborgarförslag som vår ordförande skrivit om att kommunen borde införa en djurkonsekvensanalys på de beslut som fattas.

I förslaget skrevs det att djuren inte kan göra sin röst hörd själva i kommunpolitiken, utan vi människor måste göra det åt dem. Många av de beslut kommunen fattar påverkar djur på olika sätt – till exempel kan upphandling av animaliska produkter kan påverka hur djuren i livsmedelsindustrin har det, nya väg/bostadsbyggen kan påverka de vilda djurens normala rörelsemönster och hem.

Frågor som vid första anblicken inte verkar ha något med djur att göra kan alltså påverka djur på olika sätt, men detta missas ofta i de beslut som fattas.

Detta förslag behandlade alltså kommunfullmäktige den 7 september.

Marit Stigson (FI) yrkade bifall till förslaget. Jörgen Forsberg (M) yrkade avslag. Elin Gustafsson (S) yrkade att förslaget skulle ses besvarat. Efter detta blev det omröstning och avslag fick flest röster. Ledamöterna i Feministiskt Initiativ reserverade sig mot beslutet.

I kommunkontorets text finns bland annat följande citat:

Nyttan av införandet av en djurkonsekvensanalys skulle dock inte uppväga det omfattande merarbete en konsekvensanalys innebär.

Djurens Rätt Lund tycker att den synen på djurs välmående är beklaglig. Det är alltså inte värt särskilt mycket arbete för att se till att de beslut kommunen fattar inte skadar djur. Det är oroväckande att intresset för djurfrågor är så lågt, med tanke på de många brister Djurens Rätt Lund noterat i kommunen de senaste åren. Bland annat bristerna i voljärerna i Stadsparken, att kommunen inte hade koll på var fjädrarna de pyntat med till påsk kom ifrån, fiskar som levde i bristfällig miljö på Norra Kyrkogården samt Malmö Nations ålagille där levande ålar kastades omkring och plågades till döds.

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.